Avalehele | Infopäring | Sisukaart
1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | ...

Informatsioon osavõtjatele ja registreerimine

Osalejad

Festivalil ja rahvalaulukonkursil võivad osaleda amatöörkoorid kõikidest kooriliikidest.

Koori kategooriasse kvalifitseeruvad kollektiivid, mille suurus algab 16 lauljast.

Osavõtutasu

Osavõtutasu festivalist: 150 € koori kohta.

Osavõtutasu festivalist ja koorikonkursist: 200 € koori kohta.

Lõpupeo osavõtutasu (täiskasvanud): 15 € inimese kohta.

Lõpupeo osavõtutasu (õpilased kuni 17a): 10 € inimese kohta.

Osavõtutasu festivalist garanteerib igale kollektiivi liikmele vaba sissepääsu kõikidele festivali kontsertidele (v.a. lõpupidu), festivali bukleti, esinemise korralduse vastavalt koori soovile, abi majutuse ja toitlustamise korraldamisel (kui selleks on soov).

Osavõtutasu festivalist ja konkursist garanteerib igale kollektiivi liikmele vaba sissepääsu kõikidele festivali kontsertidele (v.a. lõpupidu), festivali bukleti, esinemise korralduse vastavalt koori soovile, abi majutuse ja toitlustamise korraldamisel (kui selleks on soov), konkursi žürii liikmete kirjaliku tagasiside koori kohta. 

Lõpupeo osavõtutasu sisaldab õhtusööki, jooki (vastavalt vanusele) ja meeldivat meelelahutust.

Majutus-, toitlustus- ja transpordikulud kannab iga osalev kollektiiv ise.

Koori festivalil mitteosalemise korral osavõtutasud tagasimaksmisele ei kuulu!

Rahvalaulukonkurss

Konkursi kava:

  • peab tervikuna põhinema rahvalaulul, millest vähemalt 1 teos peab olema oma maa rahvalaul;
  • pikkus peab olema minimaalselt 12 minutit puhast muusikat;
  • pikkus võib olla maksimaalselt 15 minutit esimesest noodist viimaseni;
  • konkursil esitatava kava illustreerimiseks võib kasutada rütmi- ja rahvapille (klaverisaade ja fonogrammid ei ole lubatud).
Konkursi žürii ja hindamine
  • Esinejaid hindab 3-liikmeline rahvusvaheline žürii.
  • Vastavalt žürii poolt antud punktidele autasustatakse koore kuld- (91-100 p), hõbe- (81-90 p) või pronksdiplomiga (71-80 p). Koorid, kes saavad vähem, kui 70 punkti, saavad osavõtudiplomi.
  • Konkursi auhinnafond on 2016 €, mille saab žürii otsuse põhjal enim punkte saanud koor. Kui kõrgeima punktisumma saavad võrdselt mitu koori, siis jagatakse auhinnafond võrdselt nende kooride vahel.
Registreerumine

Registreerumine koorifestivali koduleheküljel www.prkf.ee kuni 1. detsembrini 2015.

Osavõtutasude maksmise viimane tähtaeg on 1. veebruar 2016.

Lõpupeo osavõtutasu maksmise tähtaeg on 1. mai 2016.

Konkursi kava (koos lugude autorite ja kestvusega) ning noodid 5 eksemplaris esitada 1. märtsiks 2016.

NB!Palume iga laulu juurde märkida selle korrektse pikkuse ning kindlasti ka kogu kava pikkuse! Palume kindlasti märkida kõikide laulude autorid (muusika ja sõnad) ning seade autor (-id).

Kui noodid saadetakse e-postiga 1 eksemplaris, siis nende paljundamine on tasuline - 0,10 € leht.

Hetkel on 2 külastajat