Avalehele | Infopäring | Sisukaart
1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | ... | 2016

Informatsioon osavõtjatele ja registreerimine

Osalejad

Festivalil ja rahvalaulukonkursil võivad osaleda amatöörkoorid kõikidest kooriliikidest.

Koori kategooriasse kvalifitseeruvad kollektiivid, mille suurus algab 16 lauljast.

Osavõtutasu

Osavõtutasu festivalist: 150 € koori kohta.

Osavõtutasu festivalist ja koorikonkursist: 200 € koori kohta.

Lõpupeo osavõtutasu (täiskasvanud): 15 € inimese kohta.

Lõpupeo osavõtutasu (õpilased kuni 17a): 10 € inimese kohta.

Osavõtutasu festivalist garanteerib igale kollektiivi liikmele vaba sissepääsu kõikidele festivali kontsertidele (v.a. lõpupidu), festivali bukleti, esinemise korralduse vastavalt koori soovile, soovi korral abi majutuse ja toitlustamise korraldamisel, maakonnas toimuva kontserdi transpordi.

Osavõtutasu festivalist ja konkursist garanteerib igale kollektiivi liikmele vaba sissepääsu kõikidele festivali kontsertidele (v.a. lõpupidu), festivali bukleti, esinemise korralduse vastavalt koori soovile, soovi korral abi majutuse ja toitlustamise korraldamisel, konkursi žürii liikmete kirjaliku tagasiside koori kohta. 

Lõpupeo osavõtutasu sisaldab õhtusööki, jooki (vastavalt vanusele) ja meeldivat meelelahutust.

Majutus-, toitlustus- ja transpordikulud kannab iga osalev kollektiiv ise.

Koori festivalil mitteosalemise korral juba tasutud osavõtutasud tagasimaksmisele ei kuulu!

Rahvalaulukonkurss

Konkursi kava:

  • peab tervikuna põhinema rahvalaulul, millest vähemalt 1 teos peab olema oma maa rahvalaul;
  • pikkus peab olema minimaalselt 12 minutit puhast muusikat;
  • pikkus võib olla maksimaalselt 15 minutit esimesest noodist viimaseni;
  • konkursil esitatava kava illustreerimiseks võib kasutada rütmi- ja rahvapille (klaverisaade ja fonogrammid ei ole lubatud).
Konkursi žürii ja hindamine
  • Esinejaid hindab 3-liikmeline rahvusvaheline žürii.
  • Vastavalt žürii poolt antud punktidele autasustatakse koore kuld- (91-100 p), hõbe- (81-90 p) või pronksdiplomiga (71-80 p). Koorid, kes saavad vähem, kui 70 punkti, saavad osavõtudiplomi.
  • Konkursi auhinnafond on 2018 €, mille saab žürii otsuse põhjal enim punkte saanud koor. Kui kõrgeima punktisumma saavad võrdselt mitu koori, siis jagatakse auhinnafond võrdselt nende kooride vahel.
Registreerumine

Registreerumine kuni 15. jaanuarini 2018.

Osavõtutasude maksmise viimane tähtaeg on 1. märts 2018.

Lõpupeo osavõtutasu maksmise tähtaeg on 1. mai 2018.

Konkursi kava koos lugude autorite ja kestvusega palume saata e-posti aadressile parnurkf@gmail.com ning noodid 5 eksemplaris saata 1. märtsiks 2018 postiga aadressile Riia mnt 70, Pärnu.

NB!Palume iga laulu juurde märkida selle korrektse pikkuse ning kindlasti ka kogu kava pikkuse! Palume kindlasti märkida kõikide laulude autorid (muusika ja sõnad) ning seade autor (-id).

Kui noodid saadetakse e-postiga 1 eksemplaris, siis nende paljundamine on tasuline - 0,10 € leht.

Hetkel on 3 külastajat